Market Fiyatları sitesine hoş geldiniz. Aradığınız tüm ürünlerin fiyatlarını hemen mağazada karşılaştırın.
Market Fiyatları sitesinde artık Döviz, Altın fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

FONKSERA 5 MG 14 FILM KAPLI TABLET FİYATI

İLAÇ DURUMU AKTİF
İLAÇ FİYATI 83,50 TL
KAMU FİYATI 49,27 TL
KAMU ÖDENEN 49,27 TL
KAMU İSKONTOSU 41.00%
BARKOD 8699795091250
ETKİN MADDE VORTIOKSETIN HIDROBROMUR
FİRMA ADI LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 14
ATC KODU N06AX26
NFC KODU ABC
SGK KAMU NO A16168
SGK EŞDEĞER KODU E748A
SGK ETKİN MADDE KODU SGKG35
Ödeme Durumu İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu Ödenir

FONKSERA 5 MG 14 FILM KAPLI TABLET Fiyatı Ne Kadar?

FONKSERA 5 MG 14 FILM KAPLI TABLET Eczane Fiyatı 83,50 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.

FONKSERA Kullanma Talimatı

FONKSERA Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

FONKSERA, ağız yoluyla kullanılan bir ilaçtır. Etkin maddesi 5 mg vortioksetine eşdeğer 6,355 mg vortioksetin hidrobromür içerir. Yardımcı maddeleri ise manitol (E421), mikrokristalin selüloz, hidroksipropilsellüloz, sodyum nişasta glikolat (tip A), magnezyum stearat, opadry 03B34190 pembe (hipromelloz, makrogol 400, titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172))’tir.

FONKSERA’yı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilac kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

FONKSERA Nasıl Kullanılır?

FONKSERA’yı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. İlacı ağız yoluyla kullanınız.

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

FONKSERA kullanımı sırasında oluşabilecek yan etkiler arasında baş dönmesi, mide ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve uyku hali bulunabilir. Hangi yan etkilerin meydana geleceği, kişiden kişiye değişebilir. Yan etkilerden herhangi biri ortaya çıkarsa, en kısa sürede doktorunuza veya eczacınıza başvurmanız gerekmektedir.

FONKSERA’nın Saklanması

FONKSERA’nın oda sıcaklığında (15-25°C) saklanması gerekmektedir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

FONKSERA 5 MG 14 FILM KAPLI TABLET Nedir?

FONKSERA, vortioksetin adlı etkin maddeyi içeren bir ilaçtır. Vortioksetin, antidepresan adı verilen bir ilaç grubunda yer almaktadır.

FONKSERA Hangi Durumlarda Kullanılır?

FONKSERA, majör depresif olayların tedavisinde kullanılmaktadır. Majör depresif olaylar, kişinin günlük aktivitelerine devam etmesini zorlaştıran şiddetli depresif belirtilerdir.

FONKSERA Hangi Belirtileri Azaltır?

FONKSERA, depresif belirtilerin geniş bir yelpazesini azaltır. Bunlar arasında;

 • Üzüntülü olma halleri
 • İçsel gerginlik ve endişe hissi
 • Uyku bozuklukları ve uyuyamama
 • İştah azalması
 • Konsantre olmada güçlük
 • Kendini önemsiz hissetme
 • Sevilen aktiviteleri yapma isteğini kaybetme
 • Kendini yavaşlamış hissetme

FONKSERA 5 mg pembe renkli, badem biçiminde, 5×8,4 mm boyutlarında bir film kaplı tablettir. Bir yüzünde “TL” diğer yüzünde “5” basılmıştır.

FONKSERA Hangi Ambalajlarda Satılmaktadır?

FONKSERA; 14, 28 ve 56 film kaplı tablet içeren ambalajlar halinde piyasaya sunulur. Ancak tüm ambalaj büyüklükleri piyasada mevcut olmayabilir.

FONKSERA 5 MG 14 FILM KAPLI TABLET Yan Etkileri Nedir? Yan Etkisi Var Mı?

Tüm ilaçlarla olduğu gibi FONKSERA da yan etkilere yol açabilir, ancak bu yan etkiler herkeste görülmez.

Genellikle gözlenen etkiler hafif veya orta şiddettedir ve tedavinin ilk iki haftasında ortaya çıkar. Yan etkiler genellikle geçicidir ve tedavinin kesilmesine neden olmaz.

Ciddi Yan Etkileri:

Aşağıdakilerden biri olursa, FONKSERA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bilinmiyor:
  • Yüzün, dudakların, dilin veya boğazın şişmesine, solunum veya yutma güçlüğüne ve / veya kan basıncında ani bir düşüşe (baş dönmesi veya sersemlik hissi uyandıran) neden olan, ciddi olabilecek alerjik reaksiyonlar
  • Kurdeşen

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FONKSERA’ ya karşı ciddi alerjiniz olabilir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Göreceli Yan Etkileri ve Sıklıkları:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok Yaygın
Yaygın
Yaygın Olmayan
Seyrek
Çok Seyrek
Bilinmiyor

10 hastanın en az birinde görülebilir.
10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
eldeki verilerden hareketle sıklığı tahmin edilemiyor.

FONKSERA ile Görülen Yan Etkiler:

Çok yaygın:

 • Bulantı

Yaygın:

 • İshal, kabızlık, kusma
 • Baş dönmesi
 • Tüm vücutta kaşıntı
 • Anormal rüyalar
 • Terlemede artış

Yaygın olmayan:

 • Sıcak basması
 • Gece terlemesi

Seyrek:

 • Genişlemiş göz bebekleri (midriyazis) (Glokom riskini artırabilir) (Bkz.Bölüm 2)

Bilinmiyor:

 • Kandaki sodyum seviyesinin düşmesi (belirtiler baş dönmesi, güçsüzlük, kafa karışıklığı, uykulu ya da çok yorgun hissetme, ya da hasta olmak veya kendini hasta gibi hissetmeyi içerebilir; daha ciddi belirtiler bayılma, nöbet ya da düşmedir)
 • Serotonin sendromu (Bkz. Bölüm 2)
 • Aşırı veya açıklanamayan kanama (morarma, burun kanaması, gastrointestinal ve vajinal kanama dahil)
 • İsilik
 • Uyku bozukluğu (insomnia)
 • Ajitasyon ve saldırganlık. Bu yan etkilerle karşılaşırsanız, doktorunuza başvurunuz (Bkz. Bölüm 2).
 • Baş ağrısı
 • Kanda prolaktin adı verilen bir hormonda artış

Bu tip ilaçları kullanan hastalarda kemik kırığı riskinde artış gözlenmiştir.

Ergenlerde Vortioksetin Yan Etkileri:

Ergenlerde ilave yan etkiler:

 • Ergenlerde vortioksetin ile gözlenen yan etkiler, ergenlerde yetişkinlere göre daha sık görülen karın ağrısı ile ilgili olaylar ve intihar düşünceleri dışında, yetişkinlerde görülenlere benzerdir.

Yaşlı Hastalarda:

Günde bir kez 10 mg’dan fazla FONKSERA alan 65 yaşın üzerindeki hastalar klinik çalışmaları daha fazla oranda bırakmışlardır. Günde 20 mg FONKSERA dozu için bulantı ve kabızlık oranı, 65 yaşın üzerindeki hastalarda, 65 yaşın altındaki hastalara göre daha yüksektir.

Cinsel İşlev Bozukluğu:

Klinik çalışmalarda 5-15 mg arasındaki FONKSERA dozlarını alan hastalarla, FONKSERA almayan hastalar arasında bir fark görülmemiştir. Bununla birlikte, 20 mg dozda FONKSERA, tedaviye bağlı cinsel işlev bozukluğu ile bağlantılı bulunmuştur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileribildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

FONKSERA 5 MG 14 FILM KAPLI TABLET NEDİR?

Fonksera, 5 mg dozlarda plasebo olarak bilinen bir ilaçtır. Bu ilaç; anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, stres bozukluğu gibi çeşitli zihinsel sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılır.

FONKSERA 5 MG 14 FILM KAPLI TABLET NASIL KULLANILIR?

Fonksera, yiyeceklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Doktorunuz tarafından başka bir şekilde atanmadıkça, genellikle günde bir kez alınır. Sadece doktorunuzun reçetesi ile kullanmalısınız.

FONKSERA 5 MG 14 FILM KAPLI TABLET KULLANIMI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu ilacı kullanırken bir dizi yan etki ortaya çıkabilir. Bunlar arasında en sık görülenler; baş dönmesi, uyku hali, hafiften orta düzeye kadar yorgunluk hissi, kuru ağız, kabızlık, ishal, mide bulantısı, mide ağrısı, böbrek fonksiyonlarında geçici değişiklikler gibi şeyler sayılabilir.

FONKSERA 5 MG 14 FILM KAPLI TABLET İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu ilacın kullanımı sırasında alkol kullanımından kaçınmak önerilir. Fonksera’nın etkisini artırabileceği düşünülmektedir ve olumsuz sonuçlara neden olabilir. Ayrıca, yakın zamanda bir operasyon geçirdiyseniz, doktorunuzla konuşmadan bu ilacı kullanmamanız önerilir.

SONUÇ OLARAK

Yukarıda belirtilen bilgiler, Fonksera 5 mg 14 film kaplı tablet hakkında doğru ve güncel bilgileri içermektedir. Ancak, yan etkiler, kullanım önerileri ve önlemler gibi konulara ilişkin tüm detayları öğrenmek için, doktorunuza başvurmanız büyük önem taşımaktadır.

Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.

marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
meritking meritking güncel giriş kingroyal kingroyal giriş madridbet giriş