Market Fiyatları sitesine hoş geldiniz. Aradığınız tüm ürünlerin fiyatlarını hemen mağazada karşılaştırın.
Market Fiyatları sitesinde artık Döviz, Altın fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

ZAVICEFTA 2/0,5 G INFUZYONLUK SOLUSYON ICIN TOZ FİYATI

İLAÇ DURUMU AKTİF
İLAÇ FİYATI 0,00 TL
BARKOD 8681308261007
ETKİN MADDE AVIBAKTAM SODYUM; SEFTAZIDIM PENTAHIDRAT
FİRMA ADI PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ G
AMBALAJ MİKTARI 10
ATC KODU J01DD52
NFC KODU FQD
SGK KAMU NO A18231
SAKLAMA KOŞULLARI Işıktan Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLER Ek İzlemeye Tabi İlaç
Ödeme Durumu İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu Raporla Ödenir

ZAVICEFTA 2/0,5 G INFUZYONLUK SOLUSYON ICIN TOZ Fiyatı Ne Kadar?

ZAVICEFTA 2/0,5 G INFUZYONLUK SOLUSYON ICIN TOZ Eczane Fiyatı 0,00 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.

Damar İçi Uygulama

Steril

 • Etkin madde: Her flakon 2000 mg seftazidime eşdeğer 2329,7 mg seftazidim pentahidrat ve 500 mg avibaktama eşdeğer 543,5 mg avibaktam sodyum içerir.
 • Yardımcı maddeler: Steril sodyum karbonat (susuz).

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Kullanım Talimatları

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Kullanma Talimatı İçeriği

1. ZAVİCEFTA nedir ve ne için kullanılır?

2. ZAVİCEFTA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZAVİCEFTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZAVİCEFTA’nın saklanması

ZAVICEFTA 2/0,5 G INFUZYONLUK SOLUSYON ICIN TOZ: Nedir?

ZAVICEFTA, seftazidim ve avibaktam içeren bir antibiyotik olup, beyaz ila soluk sarı renkli infüzyonluk solüsyon için tozdur.

Seftazidim Nedir?

Seftazidim, “sefalosporin” olarak adlandırılan antibiyotikler grubundadır ve birçok bakteri türüne karşı etkilidir.

Avibaktam Nedir?

Avibaktam ise, seftazidimin kendi başına öldüremediği bazı bakterileri öldürmesine yardımcı olan bir “beta-laktamaz inhibitörü”dür.

ZAVICEFTA Ne için Kullanılır?

ZAVICEFTA, ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bazı bakteri türlerini öldürerek etki gösterir. Bu enfeksiyonlar arasında yetişkinlerde;

Mide ve Barsak (Karın) Enfeksiyonları:

Mide ve barsak enfeksiyonlarına neden olan bakterileri öldürerek tedavi eder.

İdrar Yolu Enfeksiyonları:

Mesane veya böbreklerdeki “idrar yolu enfeksiyonları” adı verilen enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılabilir.

Zatürre:

Akciğerlerde “zatürre” adı verilen enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek tedavi eder.

Diğer Antibiyotiklere Dirençli Bakteri Enfeksiyonları:

ZAVICEFTA, diğer antibiyotiklerin öldüremediği bazı bakteri türlerine karşı etkilidir.

Özetle, ZAVICEFTA, çeşitli enfeksiyonlara neden olan bakterileri öldürerek tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir.

ZAVİCEFTA 2/0,5 G INFUZYONLUK SOLUSYON ICIN TOZ Yan Etkileri Nedir? Yan Etkisi Var Mı?

Tüm ilaçlar gibi, bu ilacın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir, ancak bu yan etkiler herkeste görülmeyebilir. Size sıkıntı veren bir yan etki gözlerseniz veya bu kullanma talimatında belirtilmemiş bir yan etki farkederseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza haber veriniz.

Aşağıdakilerden biri olursa ZAVİCEFTA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ciddi alerjik reaksiyonlar. Dudaklarda, yüzde, boğazda veya dilde ani şişme, şiddetli döküntü veya diğer ciddi deri reaksiyonları, yutmada veya nefes almada güçlük belirtiler arasında yer alır. Bu reaksiyon hayatı tehdit edici olabilir.
 • Kötüleşen veya geçmeyen ishal veya kan veya mukus içeren dışkı. Bu etkiler ZAVİCEFTA ile tedavi sırasında veya tedavi durdurulduktan sonra görülebilir. Bu durumda, bağırsak hareketini durduran veya yavaşlatan ilaçlar almayınız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZAVİCEFTA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer Yan Etkiler

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın
Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok Yaygın

 • “DAGT” veya “Coombs” adı verilen testte anormal sonuç. Bu test alyuvarlarınıza karşı savaşan antikorları araştırır. Bunun anemiye (kansızlık, yorgun hissetmenize neden olabilir) ve sarılığa (ciltte ve gözlerde sararma) neden olması olasıdır.
   

Yaygın

 • Ağız ve vajina dahil olmak üzere mantar enfeksiyonları
 • Eozinofil ve trombosit adı verilen bazı tip kan hücrelerinin sayısında değişiklik. Kan testlerinde görülür.
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Hasta hissetmek (bulantı) veya hasta olmak (kusma)
 • Mide ağrısı
 • İshal
 • Karaciğeriniz tarafından üretilen bazı enzimlerin miktarında artış. Kan testlerinde görülür.
 • Ciltte artan kaşıntılı döküntü (ürtiker)
 • Kaşıntı
 • ZAVİCEFTA’nın damara verildiği yerde kızarıklık, ağrı veya şişlik
 • Ateş

Yaygın Olmayan

 • Lenfosit (kan hücresi) sayısında artış. Kan testlerinde görülür.
 • Lökosit (kan hücresi) sayısında azalma. Kan testlerinde görülür.
 • Karıncalanma veya uyuşukluk
 • Ağızda kötü tat
 • Kanınızdaki kreatin ve üre düzeylerinde artış. Bunlar böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığını gösterir.
   

Çok Seyrek

 • Böbreğin bir kısmında normal çalışma fonksiyonunda azalmaya neden olan şişlik
   

Bilinmiyor

 • Enfeksiyonla savaşan akyuvarlarda anlamlı azalma. Kan testlerinde görülür.
 • Alyuvarların sayısında azalma (hemolitik anemi). Kan testlerinde görülür.
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar
 • Gözlerin beyaz kısmında veya deride sararma
 • Aniden şiddetli döküntü veya ciltte kabarcıklanma veya soyulma başlaması, muhtemelen yüksek ateş veya eklem ağrısı eşlik edebilir (bunlar toksik epidermal nekroliz, Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforma veya Eozinofil ile İlaç Reaksiyonu ve Sistemik Semptomlar (DRESS) olarak bilinen durum gibi ciddi tıbbi rahatsızlıkların belirtisi olabilir)
 • Cildin altında özellikle dudaklarda ve gözlerin çevresinde şişlik
   

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.

marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
meritking meritking güncel giriş kingroyal kingroyal giriş madridbet giriş
Portobet Güncel