Market Fiyatları sitesine hoş geldiniz. Aradığınız tüm ürünlerin fiyatlarını hemen mağazada karşılaştırın.
Market Fiyatları sitesinde artık Döviz, Altın fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

Psikolojide Psikodinamik Yaklaşım

Psikodinamik yaklaşım, insan davranışlarından duyguların ve zihinsel süreçlerin özellikle bilinçsiz olanlarının kökenlerini araştıran bir psikoloji dalıdır. Sigmund Freud’un kurduğu psikodinamik teori, bireyin geçmişindeki deneyimlerin şimdiki davranışlarını etkilediğini savunur. Bu yaklaşım, psikoterapi ve kişisel gelişim gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Psikodinamik yaklaşım, kişinin geçmişinden gelen şablonları anlamaya yardımcı olur ve çözülmemiş sorunları ele alarak kişinin yaşamında değişim sağlayabilir.

Psikodinamik Yaklaşım Nedir?

Psikodinamik yaklaşım, insan davranışları ve zihinsel süreçlerin anlaşılması ve tedavisi için psikoloji alanında kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, Sigmund Freud’un psikanalitik kuramı temel alınarak geliştirilmiş olup, daha sonra Carl Jung, Alfred Adler, Erik Erikson, Melanie Klein ve diğer psikologlar tarafından da genişletilmiştir.

Psikodinamik yaklaşımın temel düşüncesi, insan davranışlarının ve duygularının bilinçdışı süreçler ve geçmiş deneyimler tarafından etkilendiğidir. Bu yaklaşım, kişinin iç çatışmalarını ve savunma mekanizmalarını anlayarak, bu süreçlerin ve deneyimlerin nasıl ele alınabileceğini ve bireyin yaşam kalitesini nasıl artırabileceğini öğrenmeye odaklanır.

Psikodinamik Terapide İlişki ve İçgörü

Psikodinamik terapide, terapist ve danışan arasındaki ilişki önemli bir rol oynar. Terapist, danışanın geçmiş deneyimlerini ve bilinçdışı düşüncelerini keşfetmeye yardımcı olurken, danışan ise bu süreçte içgörü kazanarak yaşamında olumlu değişiklikler yapmayı amaçlar.

Psikodinamik Yaklaşımın Temel Kavramları

Psikodinamik yaklaşım, bireylerin iç dünyalarını daha iyi anlamalarına ve yaşamlarında daha sağlıklı, uyumlu ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir. Bu yaklaşım, depresyon, anksiyete, kişilik bozuklukları ve daha birçok psikolojik sorunun tedavisinde etkili olabilmektedir.

 • Bilinçdışı: İnsan zihninin bilincin altında yer alan ve insan davranışlarını etkileyen düşünce, duygu ve istekler.
 • İç çatışma: Kişinin içinde yaşadığı ve genellikle bilinçdışı düzeyde gerçekleşen çelişkili duygu ve düşünceler.
 • Savunma mekanizmaları: Bireyin bilinçdışı düzeyde başvurduğu, iç çatışmaların ve stresli durumların üstesinden gelmeye yardımcı olan psikolojik süreçler.
 • Transferans: Danışanın terapiste, geçmiş yaşantısındaki önemli kişilere yönelik duygularını aktarması.
 • Karşı-transferans: Terapistin, danışana yönelik bilinçdışı düşünce ve duygularını fark etme süreci.

Psikolojide İnsan Davranışları

Psikoloji, insanların ve hayvanların davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve bunların nasıl etkileşime girdiğini inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan davranışları, insanların belirli bir duruma veya olaya verdiği tepkiler ve eylemlerdir.

Farklı Teoriler ve Yaklaşımlar

Psikolojide, insan davranışlarını anlamak ve açıklamak için birçok farklı teori ve yaklaşım kullanılır. İşte bazı önemli teoriler ve yaklaşımlar:

 • Psikodinamik yaklaşım: Sigmund Freud’un psikanaliz kuramından türetilmiş olan bu yaklaşım, insan davranışlarının bilinçdışı süreçler ve geçmiş deneyimler tarafından etkilendiğini savunur.
 • Davranışçı yaklaşım: İnsan davranışlarının, öğrenme süreçleri ve dış uyaranlarla şekillendiğini öne süren bu yaklaşım, özellikle klasik ve operant koşullanma üzerinde durur.
 • Bilişsel yaklaşım: İnsan davranışlarını, düşünme, algılama, hafıza ve problem çözme gibi zihinsel süreçler açısından ele alan bu yaklaşım, insanların düşüncelerinin ve inançlarının davranışlarını nasıl etkilediğini incelemeye odaklanır.
 • İnsancıl yaklaşım: Carl Rogers ve Abraham Maslow gibi psikologların temsil ettiği bu yaklaşım, insanların doğal olarak büyüme ve gelişme eğiliminde olduğunu ve özgür iradeye sahip olduğunu savunur.
 • Biyolojik yaklaşım: İnsan davranışlarının temelinde genetik, nörolojik ve endokrin sistemler gibi biyolojik faktörlerin yattığını öne süren bu yaklaşım, beyin yapıları ve kimyasal süreçler ile davranışlar arasındaki ilişkiyi inceler.
 • Sosyo-kültürel yaklaşım: Bu yaklaşım, insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerin sosyal ve kültürel faktörlerle şekillendiğini savunur.

Bu teoriler ve yaklaşımlar, insan davranışlarının karmaşıklığını ve çeşitliliğini anlamaya çalışırken, farklı faktörler ve süreçler üzerinde odaklanır. Psikolojik araştırmalar, insan davranışlarını anlamak için bu yaklaşımları ve teorileri bir arada kullanabilir.

Daha Fark

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
meritking meritking güncel giriş kingroyal kingroyal giriş madridbet giriş