Market Fiyatları sitesine hoş geldiniz. Aradığınız tüm ürünlerin fiyatlarını hemen mağazada karşılaştırın.
Market Fiyatları sitesinde artık Döviz, Altın fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

ILARIS 150 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 ML x 1 FLAKON) FİYATI

İLAÇ DURUMU AKTİF
İLAÇ FİYATI 103.452,29 TL
BARKOD 8699504270075
ETKİN MADDE KANAKINUMAB
FİRMA ADI NOVARTİS SAĞLIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ BIYOTEKNOLOJIK
BİRİM / CİNSİ MG/ML
AMBALAJ MİKTARI 1
ATC KODU L04AC08
NFC KODU FPB
SAKLAMA KOŞULLARI Soğuk Zincire Tabi İlaç (Buzdolabında 2-8 °C’de saklayınız.)
Işıktan Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLER Bu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır
Ek İzlemeye Tabi İlaç
Ödeme Durumu İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu Ödenmez

ILARIS 150 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 ML x 1 FLAKON) Fiyatı Ne Kadar?

ILARIS 150 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 ML x 1 FLAKON) Eczane Fiyatı 103.452,29 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.

Steril

Deri altına uygulanır.

İlaç İçeriği

 • Etkin madde: Tek kullanımlık bir flakonda 150 mg canakinumab.
 • Yardımcı maddeler: Mannitol, L-histidin, L-histidin HCl monohidrat, Polisorbat 80, Enjeksiyonluk su.

Ek İzleme

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Kullanma Talimatı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

İlaç Kullanımı

Bu Kullanma Talimatında:

 1. ILARIS nedir ve ne için kullanılır?
 2. ILARIS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. ILARIS nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. ILARIS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ILARIS 150 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 ML x 1 FLAKON) Ne için kullanılır? Neye iyi gelir?

ILARIS enjeksiyonluk çözelti içeren tek kullanımlık flakonlarda ambalajlanmıştır. ILARIS 2 ml’lik bir cam flakon içinde bir enjeksiyonluk çözelti olarak tedarik edilmektedir. Çözelti berrak ila opalesan bir sıvıdır. Renksiz ila hafif kahverengimsi-sarı renktedir.

ILARIS Kriyopirin ilişkili Periyodik Sendromlar (CAPS) Tedavisinde Kullanılır

ILARIS, yetişkinlerde, ergenlerde ve 7,5 kg ve üzerinde vücut ağırlığına sahip 2 yaş ve üzeri çocuklarda Kriyopirin ilişkili Periyodik Sendromlar (CAPS) olarak bilinen aşağıdaki otoinflamatuvar hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Ailevi Soğuk Otoinflamatuvar Sendrom (FCAS)/Ailevi Soğuk Ürtiker (FCU)’in şiddetli formları (soğuk ile tetiklenen kurdeşen benzeri döküntünün ötesinde belirti ve bulguları olan hastalarda)
 • Muckle-Wells Sendromu (MWS)
 • Yenidoğan Başlangıçlı Çoklu Sistem İnflamatuvar Hastalık (NOMID) / Kronik İnfantil Nörolojik, Kütanöz, Artiküler Sendrom (CINCA)

CAPS hastalarında, hastanın vücudu interlökin-1 beta olarak adlandırılan bir maddeden aşırı miktarda üretir. Bu durum, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, cilt döküntüsü, eklem ve kas ağrıları gibi belirtilerin oluşmasına yol açabilir. Bazı hastalarda işitme kaybı gibi daha şiddetli belirtiler gözlenmektedir. IL-1 betanın aktivitesinin engellenmesi ile canakinumab; bu hastalık belirtilerinde iyileşmeye yol açar.

Sistemik Jüvenil İdiyopatik Artrit (SJİA) Tedavisinde Kullanılır

ILARIS diğer tedavilerin yeterince etki göstermemesi durumunda 2 yaş ve üzerindeki hastalarda aktif Sistemik Jüvenil İdiyopatik Artriti tedavi etmek için kullanılır. ILARIS tek başına veya metotreksat ile kombinasyon halinde kullanılabilir.

SJİA çocukluk çağında meydana gelen, bir veya daha fazla eklemde ağrı, şişlik ve inflamasyonun yanı sıra döküntü ve ateşe neden olan inflamatuvar bir hastalıktır. IL-1 beta olarak adlandırılan bir pro-inflamtuvar protein SJİA inflamatuvar süreçlerinde önemli rol oynar ve IL-1 betanın aktivitesinin engellenmesi, SJİA belirti ve işaretlerinde iyileşmeye yol açar.

ILARIS 150 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 ML x 1 FLAKON) Yan Etkileri Nedir? Yan Etkisi Var Mı?

Tüm ilaçlar gibi, ILARIS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bununla birlikte bu etkiler herkeste görülmemektedir. Bu yan etkilerin büyük kısmı genellikle tedaviden sonra birkaç gün ya da birkaç hafta içinde ortadan kalkacaktır.

Yan Etki Kategorileri

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Sıklığı bilinmeyen

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Derhal Doktorunuza Bildirin

Aşağıdakilerden biri olursa, ILARIS’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • 3 günden uzun süren ateş ya da bir enfeksiyonu düşündürebilecek diğer belirtiler. Bunlar tipik olarak aniden başlayan bir hastalıkla bağlantılı üşüme, titreme, bitkinlik, iştah kaybı, vücut ağrıları, tipik olarak hastalığın ciddi başlangıcı ile bağlantılı olarak, boğaz ağrısı veya ağız ülserleri, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, nefes alma güçlüğü, kulak ağrısı, uzun süreli baş ağrısı ya da deride bölgesel kızarıklık, ısı artışı ya da şişme veya bağ dokusu enflamasyonu (selülit) gibi belirtileri içerir. Bu belirtiler ciddi bir enfeksiyondan veya alışılmadık bir enfeksiyondan (fırsatçı enfeksiyon) kaynaklanabilir ya da beyaz kan hücrelerinin düşük düzeyleri ile ilişkili olabilir (lökopeni veya nötropeni olarak adlandırılır). Gerekli görüldüğü takdirde doktorunuz kanınızı düzenli olarak kontrol edebilir.
 • Döküntü ve kaşıntı ve ayrıca olasılıkla kurdeşen, nefes alma veya yutkunma güçlüğü, sersemlik hali, alışılmadık bir şekilde kalp atışınızı hissetmeniz (çarpıntı) veya düşük tansiyonun eşlik ettiği alerjik reaksiyonlar.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer Yan Etkileri

ILARIS’in diğer yan etkileri şunları içerir:

Çok Yaygın

Her tür enfeksiyon. Bu enfeksiyonlar aşağıdakileri içerebilir:

 • Göğüs enfeksiyonu, nezle, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, yanaklarda ya da alında ateşin eşlik ettiği veya etmediği basınç hissi veya ağrı (pnömoni, bronşit, grip, sinüzit, rinit, farenjit, tonsilit, nazofarenjit, üst solunum yolu enfeksiyonu) gibi solunum yolu enfeksiyonları.
 • Kulak enfeksiyonu, deri enfeksiyonu (selülit), mide ağrısı ve bulantı (gastroenterit) ve ateşin eşlik ettiği veya etmediği ağrılı ve sık idrara çıkma (idrar yolu enfeksiyonu) gibi diğer enfeksiyonlar.
 • Üst karın ağrısı.
 • Eklemlerde ağrı (artralji).
 • Beyaz kan hücreleri düzeyinde düşüş (lökopeni).
 • Anormal böbrek fonksiyonu testi sonuçları (kreatinin renal klirens düşüşü, proteinüri).
 • Enjeksiyon yeri reaksiyonu (kızarıklık, şişme, ısı artışı ve kaşıntı gibi).

Yaygın

 • Kandida – vajinal maya enfeksiyonu (vulvovajinal kandidiyaz).
 • Sersemlik hissi, dönme hissi (sersemlik hali veya vertigo).
 • Kaslarda ağrı.
 • Güçsüz veya çok yorgun hissetme (bitkinlik, halsizlik).
 • Enfeksiyonu önlemeye yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin düzeyinde düşüş (nötropeni).
 • Kanınızdaki trigliseritlerin anormal düzeyleri (lipit metabolizması bozukluğu).
 • Anormal karaciğer fonksiyonu testi sonuçları (transaminazlarda artış) veya deri ve gözlerde sararmanın eşlik ettiği veya etmediği kanda yüksek bilirubin düzeyi (hiperbilirubinemi).

Yaygın Olmayan

 • Kanamanın önlenmesine yardımcı olan kan hücrelerinin (trombositler) düzeyinde düşüş.

Sıklığı Bilinmeyen

 • Kusma.
 • Alışılmadık enfeksiyonlar (fırsatçı enfeksiyonlar).

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz derhal doktorunuza veya çocuğunuzun doktoruna söyleyiniz.

Eğer bu kullanma talimatında

Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.

marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
meritking meritking güncel giriş kingroyal kingroyal giriş madridbet giriş