Market Fiyatları sitesine hoş geldiniz. Aradığınız tüm ürünlerin fiyatlarını hemen mağazada karşılaştırın.
Market Fiyatları sitesinde artık Döviz, Altın fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

HYPERRHO FİYATI

İLAÇ DURUMU AKTİF
İLAÇ FİYATI 1.977,78 TL
KAMU FİYATI 1.760,22 TL
KAMU ÖDENEN 1.112,57 TL
KAMU İSKONTOSU 11.00%
BARKOD 8699769980306
ETKİN MADDE ANTI D IMMUNGLOBULIN SOLUSYONU
FİRMA ADI DEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETE MOR RECETE
İTHAL-İMAL İTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ GUNCEL KURA GORE ITHALATI YAPILAN KAN URUNLERI
BİRİM / CİNSİ IU
AMBALAJ MİKTARI 1
ATC KODU J06BB01
NFC KODU FND
SGK KAMU NO A01160
SGK EŞDEĞER KODU E370A
SGK ETKİN MADDE KODU SGKF5V
SAKLAMA KOŞULLARI Soğuk Zincire Tabi İlaç (Buzdolabında 2-8 °C’de saklayınız.)
Işıktan Korunması Gereken İlaç
Nemden Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLER Günübirlik Tedavi Kapsamında İlaç
Ödeme Durumu İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu Ödenir

HYPERRHO Fiyatı Ne Kadar?

HYPERRHO Eczane Fiyatı 1.977,78 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.

Kas İçi Enjeksiyon İlaç: HYPERRHO

Etkin Madde ve İlaç İçeriği

 • Her bir enjektör, Anti-D İmmünglobulin 300 mikrogram (1500 IU’ ya eşdeğer) içerir.
 • Yardımcı maddeler: Glisin, enjeksiyonluk su.

Ek İzlemeye Tabi Bir İlaç

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Kullanım Talimatları

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin içim önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Kullanma Talimatı Başlıkları

Bu Kullanma Talimatında aşağıdaki başlıklar yer almaktadır.

 1. HYPERRHO Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

 2. HYPERRHO’u Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

 3. HYPERRHO Nasıl Kullanılır?

 4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

 5. HYPERRHO’un Saklanması

HYPERRHO Ne İçin Kullanılır?

HYPERRHO, kas içine enjekte edilmek üzere tek dozluk enjektör içinde bulunan 300 mikrogram (1500 IU) insan anti-D (Rh) immünoglobulini (belirli koşullarda koruyucu antikor) içeren çözeltidir.

HYPERRHO Ambalajı

Her kutuda 1 adet 1 mL’lik renksiz cam enjektördür.

İnsan Anti-D (Rh) İmmünoglobulini Nedir?

İnsan anti-D (Rh) immünoglobulini, insan kanı plazmasından elde edilen spesifik bir antikordur. Bu antikor, insanlarda kan grubunu Rh(D) pozitif veya Rh(D) negatif olarak belirleyici faktör olan Rhesus faktör tip D’ye karşı etkilidir.

Rhesus Faktörü (Rh) Nedir?

Rhesus faktör (Rh), insan kırmızı kan hücrelerine ait bir özelliktir. Nüfusun %85’i Rhesus faktör tip D (“Rh(D)”) taşır ve bu insanlar Rh(D) pozitif olarak bilinirler. Rhesus faktör tip D taşımayan insanlar ise Rh(D) negatif’tir. Rh negatif bir kişi Rh pozitif kana maruz kalırsa, örneğin gebelikte olduğu gibi, Rh pozitif bebeğin kanı, annenin (Rh negatif kişi), kan dolaşımına girdiğinde, anne, Rh’a karşı anti-Rh veya anti-D antikorunu üretebilir.

Rh İmmünoglobulinleri (Anti-D) Neden Kullanılır?

HYPERRHO, sizin Rhesus faktörü (Rh) veya D antijenine karşı bağışıklık geliştirmenizi önler. Eğer bir Rh(D)-negatif kişiye yeterli miktarda insan anti-D(Rh) immünoglobulin verilirse, Rhesus faktör tip D’ye karşı bağışıklık oluşması önlenebilir. Bunu sağlamak için, Rh(D)-pozitif kan hücreleri ile ilk temastan önce veya uygun bir süre sonunda HYPERRHO tedavisi başlatılmalıdır. Böylece, HYPERRHO içindeki anti-D immünoglobulinler hemen yabancı Rh(D)-pozitif kırmızı kan hücrelerini imha eder ve kişinin immün sistemi kendi antikorlarını geliştirmeye başlar.

HYPERRHO Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır?

1. Babanın ve bebeğin Rho D (-) olduğunun kesinlikle bilindiği durumlar hariç olmak üzere; Rho D(-) kadına, Rho D (+) bebek doğumundan sonraki ilk 72 saat içinde uygulanır.

2. Babanın Rho D (-) olduğunun kesinlikle bilindiği durumlar hariç Rho D (-) gebelerde şüphelenilen ya da kanıtlanmış fetomaternal kanama (fetus kanının annenin dolaşım sistemine geçmesi), annenin geçirdiği karın travmaları, fetusa müdahale işlemleri (koryon villus biyopsisi (plasenta dokusundan örnek alma), amniyosentez, fetal kan örneklenmesi, fetal cerrahi vb.), eksternal sefalik versiyon (bebek anne karnında iken doktor tarafından bebeğin döndürülmesi), doğum öncesi kanama, dış gebelik, düşük tehdidi ya da düşükler ve mol gebelikleri (bebeğin beslenmesinden sorumlu hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğaldığı bir durum) sonrasında kullanılır.

3. Doğum öncesi profilaksi amacı ile 28-32. haftalar arasında endikedir.

4. Herhangi bir Rho D (-) kişide kan ve kan ürünlerinin uyumsuz transfüzyonu sonrası uygulanır.

HYPERRHO Yan Etkileri

Etkilerin Sıklığı

İmmünglobulin (İnsan) ürünleri için olası yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterilir:

Etkilerin Sıklığı
Tanımı

Çok yaygın
10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın
10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan
100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek
1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Çok seyrek
10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Bilinmiyor
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yan Etkiler

Yaygın

 • Lokal reaksiyonlar: Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kızarıklık, sertleşme, şişlik, kurdeşen (ürtiker), ısı yükselmesi.

Seyrek

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dil ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (Anjiyoödem) ve şiddetli alerjik reaksiyonlar.

Bilinmiyor

 • Düşük tansiyon, yüksek tansiyon, solgunluk, damar genişlemesi (vazodilatasyon).
 • Üşüme, baş dönmesi, ateş, baş ağrısı, halsizlik, gün boyunca aşırı uyuklama hali (somnolans).
 • Karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma.
 • Şiddetli kaşınma (Pruritus), döküntü.
 • Haptoglobin (serbest hemoglobin bağlayan bir protein tipi) seviyesinde azalma, ITP hastalarında (vücudun bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık) hemoglobin (kanda oksijen ve karbondioksit taşıyan protein) seviyesinde yükselme ve intravasküler hemoliz (alyuvarların dolaşımda parçalanması).
 • Sırt ağrısı, aşırı hareket (hiperkinezi), kas ağrısı (miyalji), halsizlik.
 • Kısa süreli böbrek yetmezliği.
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (anafilaksi), terleme, titreme.
 • Bilirubin seviyesinde yükselme (sarılığa neden olur), LDH (Laktat dehidrogenaz) seviyesinde yükselme (genellikle bir tip doku hasarını gösterir).

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.

marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
meritking meritking güncel giriş kingroyal kingroyal giriş madridbet giriş