Market Fiyatları sitesine hoş geldiniz. Aradığınız tüm ürünlerin fiyatlarını hemen mağazada karşılaştırın.
Market Fiyatları sitesinde artık Döviz, Altın fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

ANESED FİYATI

İLAÇ DURUMU AKTİF
İLAÇ FİYATI 1.201,60 TL
KAMU FİYATI 588,78 TL
KAMU ÖDENEN 588,78 TL
KAMU İSKONTOSU 51.00%
BARKOD 8699606756859
ETKİN MADDE FLUMAZENIL
FİRMA ADI POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 5
ATC KODU V03AB25
NFC KODU FPC
SGK KAMU NO A17474
SGK EŞDEĞER KODU E610B
SGK ETKİN MADDE KODU SGKF23
Ödeme Durumu İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu Ödenir

ANESED Fiyatı Ne Kadar?

ANESED Eczane Fiyatı 1.201,60 TL etiket fiyatından satın alabilirsiniz.

Damar içine uygulanır

Steril

İçerik

 • Etkin madde: Her bir 10 mL’lik ampul 1 mg (0,1mg/mL) flumazenil içerir.
 • Yardımcı maddeler: EDTA, glasiyel asetik asit, sodyum klorür, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Kullanma Talimatı

1. ANESED-R nedir ve ne için kullanılır?

2. ANESED-R’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANESED-R nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANESED-R’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ANESED Nedir?

ANESED-R flumazenil içeren bir enjeksiyon veya enfüzyon çözeltisidir. Flumazenil, kuvvetli uyku başlatıcısı olarak kullanılan benzodiazepinlerin etkilerini geri çevirir ve aşırı dozda kullanılan benzodiazepinlerin merkezi etkilerinin spesifik olarak geri döndürülmesinde de kullanılabilir.

ANESED Ne İçin Kullanılır? Neye İyi Gelir?

ANESED-R, aşağıdaki endikasyonlar için anestezi ve yoğun bakımda kullanılır:

 • Benzodiazepinlerin kullanıldığı genel anestezinin sonlandırılması
 • Benzodiazepinlerin sakinleştirici etkilerinin tersine çevrilmesi
 • Benzodiazepin sarhoşluğu tanısının konması
 • Benzodiazepinlerin merkezi etkilerinin spesifik olarak geri döndürülmesi

ANESED-R, aynı zamanda kısa tanısal ve terapötik işlemlerde kullanılan benzodiazepinlerin sakinleştirici etkilerinin tersine çevrilmesinde de kullanılır.

ANESED Nasıl Kullanılır? Doz Ayarlaması Nasıl Yapılır?

ANESED-R, damar içine yavaşça bir kerede veya sürekli enjeksiyonla verilir. Doz ayarlaması, hastanın yaşı, kilosu, sağlık durumu ve diğer ilaçlarla birlikte kullanılması gibi faktörlere bağlı olarak yapılır.

Anestezi Alan Hastalarda:

Başlangıç (endüksiyon) ve idamesinde benzodiazepinlerin kullanıldığı genel anestezinin sonlandırılması:

 • Erişkinler: 0.2 mg / dakika (maksimum 1 mg).
 • Çocuklar: 0.01 mg / kg vücut ağırlığı veya 0.3 mikrogram / kg vücut ağırlığı / dakika.

Yoğun Bakımda ve Şuur Kaybı:

Benzodiazepin sarhoşluğu tanısının konması veya böyle bir durumun olmadığının belirlenmesi:

 • Erişkinler: 0.2 mg / dakika (maksimum 1 mg).

Benzodiazepinlerle olan doz aşımı durumlarında:

 • Erişkinler: İlk doz olarak 0.2 mg, gerekliyse 0.3-0.5 mg’lık dozlar halinde devam edilir.

Doz ayarlaması yapılırken hastanın genel sağlık durumu, yaş, vücut ağırlığı ve kullanmakta olduğu diğer ilaçlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

ANESED Yan Etkileri Nelerdir?

ANESED-R kullanımı sırasında görülen yan etkiler genellikle hafif veya orta şiddettedir ve tedaviye gerek duyulmaz. Ancak bazı durumlarda, ciddi yan etkiler görülebilir ve derhal medikal yardım alınması gerekir. Görülen yan etkiler şunlardır:

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Titreme
 • Uyku hali
 • Depresyon
 • Terleme
 • Kalp çarpıntısı
 • Nefes darlığı
 • Kontrolsüz hareketler

Eğer ciddi yan etkiler görülürse, derhal medikal yardım alınmalıdır. Ciddi yan etkiler şunlardır:

 • Alerjik reaksiyonlar (kurdeşen, solunum zorluğu, yutma güçlüğü vb.)
 • Nöbet
 • Kalp yetmezliği
 • Yüksek tansiyon

ANESED Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

ANESED-R’ye karşı aşağıdaki durumlarda dikkatli olunmalıdır:

 • Solunum işlevinde bozukluk olan kişiler
 • Alkol veya uyuşturucu madde kullanımı olan kişiler
 • Benzodiazepinlere karşı aşırı duyarlığa sahip kişiler
 • Benzodiazepinlere bağımlılık veya kötüye kullanım öyküsü olan kişiler
 • Jet lag tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte kullanımı

Ayrıca, hamilelik veya emzirme döneminde olan kadınlar, doktorlarına danışmadan ANESED-R kullanmamalıdır.

ANESED Yan Etkileri Nedir? Yan Etkisi Var Mı?

Tüm ilaçlar gibi ANESED-R’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ANESED-R’nin İyi Toleransı

ANESED-R çocuklarda ve yetişkinlerde iyi tolere edilir. ANESED-R, tavsiye edilen dozu aşan miktarlarda bile iyi tolere edilmiştir.

ANESED-R Kullanımlarında Görülebilecek Yan Etkiler

Aşağıdakilerden biri olursa ANESED-R kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Konvülsiyon: Sara (epilepsi) veya ciddi karaciğer (hepatik) bozukluğu olduğu bilinen hastalarda kasılma (konvülsiyon) meydana gelebilir.
 • Alerjik reaksiyon: ANESED-R kullanımı ile ani ve ciddi alerjik reaksiyon meydana gelebilir. Ürtiker (yavaşça ortaya çıkan kaşıntılı, cildin normal renginden daha kırmızı cilt beneklenmeleri), ellerde, ayaklarda ve ayak bileklerinde ani şişmeler veya yüzde, dudaklara, ağızda veya boğazda yutkunmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şişmeler.
 • Kalp atışlarında anormallik: Kalp atışlarında yavaşlama (bradikardi), göğüs ağrısı, zihin bulanıklığı (konfüzyon), hipertansiyon, kalp atışında şiddetli artış (taşikardi).
 • Ciddi yan etkiler: Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ANESED-R’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

ANESED-R Kullanımında Gözlenebilecek Diğer Yan Etkiler

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Bulantı, kusma, kızarma, şiddetli alevlenme
 • Eğer çok çabuk ayılırsanız, ANESED-R huzursuzluk (ajitasyon) veya korku hissine yol açabilir.
 • Yoğun bakım hastalarında kan basıncında ve kalp hızında artışlara sebep olabilir.
 • Solunum zorluğu (dispne), fazla derin ve uzun süreli solunum (hiperventilasyon). Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 • Uzun süreli benzodiazepin tedavisi aldıktan sonra veya birkaç ilacı bir arada yüksek dozda aldıysanız ve sara veya ciddi karaciğer bozukluğunuz varsa nöbet (konvülsiyon) görülebilir.

ANESED-R Kullanımında Görülebilecek Diğer Belirtiler

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Benzodiazepin tedavisini ANESED-R kullanmaya başlamadan önceki haftalarda bıraktıysanız, anksiyete atakları, sersemlik, aşırı terleme (diyaforez) gibi yoksunluk sendromları gelişebilir. Bu semptomlar doktorunuz tarafından damara yapılacak yavaş bir diazepam ya da midazolam enjeksiyonu ile tedavi edilebilir.
 • Ağız kuruluğu, baş ağrısı, asabiyet, uykusuzluk, olağandışı ağlama, aşırı derecede mutlu olma, depresyon, duygusal değişkenlik, istemli hareketlerde düzensizlik (ataksi), benlik kaybı, gözyaşı artışı, memnuniyetsizlik durumu (disfori), paranoya, yorgunluk, baş dönmesi, enjeksiyon bölgesinde ağrı, üşüme hissi, titreme, halsizlik, algıda anormallik (parestezi)
 • Görme bozuklukları (normal ve bulanık görme)
 • Uykusuzluk, yorgunluk
 • Anormal işitme, geçici işitme bozukluğu, kulak çınlaması
 • Hızla uygulanan ANESED-R enjeksiyonundan sonra nadiren endişe hissi, çarpıntı ve korku gibi yakınmalar gözlenebilir. Bu istenmeyen etkiler genellikle özel bir tedavi gerektirmezler.
 • Uzun süredir benzodiazepin kullanan hastalarda, ANESED-R uygulamasından birkaç hafta önce tedavi kesilmiş de olsa, hızlı ANESED-R enjeksiyonu yoksunluk semptomlarına neden olabilir.
 • Panik bozukluk geçmişi olan hastalarda ANESED-R, panik atakları şiddetlendirebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Yasal Bilgilendirme : Burada verilen bilgiler farklı kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Lütfen buradaki bilgileri %100 doğru olarak kabul etmeyin, bir hastalığınız varsa öncelikli olarak doktorunuza başvurun.

marketfiyatlari.com’da kullanılan bilgiler Hekim ve Eczacıya Danışmanın Yerine Geçemez. Sitemiz doktorunuzun veya eczacınızın yerini almayı hedeflememektedir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek sorunlardan sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
meritking meritking güncel giriş kingroyal kingroyal giriş madridbet giriş